dissabte, 27 de febrer del 2016

El professorat del centre continua formant-se

Un total de 40 professors i professores de l'IES Almussafes han començat recentment les activitats de formació del curs 2015-2016. Les dites activitats s'insereixen en el Pla Anual de Formació Permanent que anualment programa la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació.

Les línies estratègiques d'actuació escollides enguany pel professorat del centre són: 

- les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 

- l'atenció a la diversitat i 

- la dimensió europea de l'educació. A partir d'aquestes línes bàsiques, s'han programat les activitats de formació següents:

1. El curs «Introducció en l'ús i aprofitament de la plataforma web Moodle com a ferramenta TIC de suport a la tasca docent», on s'introdueix el professorat perquè puga fer ús de l'Aula Virtual del Centre. La importància d'aquests recursos s'incrementa a mesura que els alumnes avancen en la formació, sobretot perquè els estudis universitaris i els cicles formatius exigeixen una familiarització en els entorns virtuals.


2. Jornada «Atenció a la diversitat a l'aula a partir de les unitats didàctiques», on el professorat amplia el coneixement de les ferramentes per atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques. Es tracta de caminar cap a la inclusió educativa de tot l'alumnat.

3. Jornada «Introducció a Erasmus+ i e-Twinning», on el professorat es prepararà per obrir el centre a Europa i ampliar coneixements i recursos. És el camí que conduirà a intercanvis de docents i alumnat amb altres centres europeus.


Les sessions de formació es realitzen al mateix centre les vesprades dels dimecres, de 15.30 h a 18.30 h. Van començar el passat 27 de gener i acabaran la darrera setmana del mes d'abril.