dimarts, 19 d’abril del 2016

Aprenent amb CONSUM

El passat dijous 14 d'Abril, alumnat de Formació Professional Bàsica i del Cicle de Grau Mitjà en Gestió Administrativa vam realitzar una visita a la planta logística que l'empresa CONSUM té a Silla, per tal de veure, en directe, com gestionen el magatzem i reforçar així els continguts relacionats amb la matèria que impartim al centre.

La visita ens va resultar molt didàctica i enriquidora. Hem de destacar el treball que ha fet el cap de qualitat i la cap de relacions públiques, els quals ens han atés i explicat tot el procediment de magatzem i ens han mostrat totes les instal·lacions, explicant-nos els processos d'automatització que utilitzen. Termes com traçabilitat, stock, rotació de magatzem... que treballem a l'aula han sigut mostrats i explicats pel tècnic de qualitat, que ha respost a totes les qüestions que han plantejat els alumnes.


Per altra banda, ens ha sorprés la bona gestió que fan dels sobrants i dels residus. No es tira res. Els productes orgànics són donats a  organitzacions benèfiques; mentre que els residus d'embalatge, com cartó o plàstic, són reutilitzats o reciclats adequadament.

Finalment, ens han parlat de les polítiques de personal que té CONSUM, que com a cooperativa valenciana fa un tractament que afavoreix als treballadors. Així com en la recerca dels productes, ja que sempre que poden treballen amb proveïdors pròxims.En conclusió, ha sigut una activitat que ajudarà molt als alumnes a comprendre els continguts que es donen al cicle administratiu.