diumenge, 8 de març del 2020

Pintura mural a les pistes esportives

L'alumnat de 4t d’ESO que cursa l’assignatura optativa d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual ha realitzat una pintura mural a les pistes esportives del centre.

La pintura mural dona resposta a la proposta del professor d’Educació Física Lluís Latorre.

Ha sigut un treball on han estat implicats els dos departaments, el departament d’Educació Física i el Departament d’Arts Plàstiques.

La pintura mural representa els quatre blocs de continguts de l’Educació Física: Condició física i salut, jocs i esports, activitats adaptades al medi, expressió corporal i comunicació

Així, hi poden trobar representades diverses activitats que impliquen moviments, expressió i contacte amb la natura.

La pintura mural ha format part del treball desenvolupat per Berta Guixot Blay, exalumna del centre, que ha realitzat el Pràcticum del Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària de l’especialitat de Dibuix, de la Universitat de València, al nostre centre.

Enric Poblador.